Galwaniczne nakładanie
powłok cynkowych

KLAUZULA INFORMACYJNA  

P.W. "EMERES PRODUKT" RYSZARD MALMAN, JAN ORZECHOWSKI SPÓŁKA JAWNA 

 

„Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych
(RODO) z dnia kwietnia 2016r. informujemy, że: 

 1.  Pana/Pani dane będą przetwarzane przez  P.W. "EMERES PRODUKT" Ryszard Malman, Jan Orzechowski Spółka Jawna,
  ul. Plonów 24, 41-200 Sosnowiec, będącego Administratorem Danych Osobowych, w celu:

  • realizacji umów kupna/sprzedaży na podstawie zawartej umowy,  
  • dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej działalności na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, 
  • prowadzenia rekrutacji na podstawie wyrażonej zgody.

 2. Wszelkie pytania, dotyczące danych osobowych, może Pan/Pani kierować na e-mail: rodo@emeresprodukt.pl lub adres siedziby wskazany w ust. 1).
   
 3. Odbiorcami Pana/Pani danych będą dostawcy usług, którym powierzamy Pana/Pani dane na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

 4. Administrator nie będzie przekazywał Pana/Pani danych do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.
   
 5.  Posiada Pan/Pani prawo do otrzymania kopii przekazanych danych oraz informację o miejscu udostępnienia danych.
   
 6. Nie dokonujemy profilowania Pana/Pani danych osobowych.
   
 7. Pana/Pani dane będą przechowywane przez Administratora przez okres nie dłuższy niż wymagają tego przepisy prawa lub do czasu cofnięcia wcześniej udzielonej przez Pana/Panią zgody.
   
 8. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu, a także prawo do przenoszenia danych. W przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej zgody posiada Pan/Pani prawo do cofnięcia wcześniej udzielonej zgody na przetwarzania powyższych danych.
   
 9. Informujemy o prawie do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) w uzasadnionych przypadkach stwierdzenia przetwarzania Pana/Pani danych niezgodnego z prawem.
   
 10. Podanie przez Pana/Panią swoich danych jest dobrowolne, aczkolwiek ich brak uniemożliwi realizację powyższych celów oraz kontakt z Panem/Panią.

 

P.W. "EMERES PRODUKT" Ryszard Malman, Jan Orzechowski Spółka Jawna, ul. Plonów 24, 41-200 Sosnowiec

 

 

Dlaczego my?Stawiamy na jakość

Wykonujemy powłoki zgodnie z wymogami norm: PN-EN ISO 2081 (PN-EN 12329) ; FIAT 9.57405; DIN 50961 lub WTO klienta.

logo

Nasza firma pracuje w oparciu o system enova

logo